Advisory board -- Violence

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Ministry of Human and Minority Rights

Biljana Pejović, predsjedavajuća Savjeta

Tatjana Radulović

Tužilaštvo

Prosecutor's Office

Danka Ivanović Đerić

Sud za prekršaje

Misdemeanor court

Milorad Popović

Sudski savjet

Judicial council

Vesna Simović Zvicer

Vrhovni sud

Supreme court

Bojana Bandović

Ministarstvo pravde

Ministry of Justice

Duška Velimirović

Ministarstvo prosvjete

Ministry of Education

Tamara Milić

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ministry of Labor and Social Welfare

Igor Vučinić

Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu

Institute for Social and Child Protection

Bojana Miletić

Ministarstvo zdravlja

Ministry of Health

Svetlana Stojanović

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

Protector of Human Rights and Freedoms

Siniša Bjeković

Uprava policije

General Authority Police Sector

Ljulja Đonaj

Centar bezbjednosti Podgorica

Security Center Podgorica

Aida Dacić

NVO Sigurna ženska kuća

NGO Women's Safe House

Jovana Hajduković

NVO SOS telefon Nikšić

NGO SOS Phone Nikšić

 

Nataša Međedović

NVO SOS telefon Podgorica

NGO SOS Phone Podgorica

Biljana Zeković

NVO Centar za ženska prava

NGO Women's Rights Center

Maja Raičević

NVO Bona fide

NGO Bona fide

Sabina Talović
UNICEF Ida Ferdinandi

OEBS

OSCE

Aleksandra Vujisić

Američka ambasada

U.S. Embassy

Milena Labović

Jan Krasny

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Delegation of the European Union to Montenegro

Barbara Rotovnik

Mladenka Tešić

UNDP Kaća Đuričković

Vanja Šćepović