Istraživanje o obimu i tipovima diskriminacije osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori

Oct 26, 2017
1373
Istraživanje o obimu i tipovima diskriminacije osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori

Istraživanje stavova javnosti Crne Gore o stepenu diskriminacije osoba sa invaliditetom i socijalna distanca prema osobama sa invaliditetom realizovano je tokom septembra mjeseca 2016. godine na nacionalnom reprezentativnom uzorku od 1020 punoljetnih stanovnika Crne Gore.

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka o nivou i vrsti diskriminacije osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori koje bi poslužilo kao osnova za izradu Strategije za borbu protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Istraživanje je sprovedeno u okviru Programa „Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti“, koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a sprovodi Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska
prava.

Publikaciju možete preuzeti na sljedećem linku.